+302661031470 5η Πάροδος Δονάτου Δημουλίτσα 1, Κέρκυρα offtax2020@gmail.com
hero image
banner imagebanner image

Το λογιστικό γραφείο του Λαβράνου Δημήτριου που βρίσκεται στην Κέρκυρα, με την μακρόχρονη εμπειρία στον χώρο των λογιστικών - οικονομοτεχνικών υποθέσεων, είναι στην διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, από την τακτοποίηση της φορολογικής σας δήλωσης έως και τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων φοροτεχνικών λύσεων ή την διαμεσολάβηση μας για διευθέτηση οικονομικών/εργατικών θεμάτων και φοροτεχνικών/συμβουλευτικών υπηρεσιών.

 

Υπηρεσίες προς ιδιώτες

ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές υπηρεσίες Κέρκυρα


H πολυετής εμπειρία μας και η συνεχής ενημέρωσή μας σχετικά με το διαρκώς μεταβαλλόμενο λογιστικό & φορολογικό περιβάλλον, μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τις εκάστοτε ανάγκες.

 Σύνταξη και υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος καθώς και των στοιχείων ακινήτων (Ε1- Ε2– Ε9)
 Υποβολή αιτήσεων στο Taxisnet για κλειδάριθμο και ενεργοποίηση του λογαριασμού.
 Άμεσος υπολογισμός και εκτύπωση του φόρου που αναλογεί στη δήλωση
 Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται σκόπιμο
Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
Αιτήσεις για επιδόματα - βοηθήματα κλπ.

 

Υπηρεσίες προς Επιχειρηματίες

ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές υπηρεσίες Κέρκυρα


Εξυπηρετούμε υπεύθυνα, ποιοτικά και με εχεμύθεια κάθε είδους επιχείρηση, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την άμεση διευθέτηση και διεκπεραίωση κάθε λογιστικού, φορολογικού και οικονομικού θέματος. Εργαζόμαστε με γνώμονα την κάλυψη των εξατομικευμένων απαιτήσεων σας, συμβάλλοντας ενεργά στην αποδοτικότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

 Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών σε οικονομικές οντότητες κερδοσκοπικού - μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΚοιΣΠΕ, ΝΕΠΑ κλπ.
 Έναρξη και Λήξη επιχειρήσεων
 Μισθοδοσία
 Εργατικά
 Μετατροπές, Συγχωνεύσεις, Απορροφήσεις.
 Κατάρτιση ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων.
 Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης
 Φορολογικές ελαφρύνσεις, κίνητρα ανάπτυξης, επιδοτήσεις, κλπ
 Δηλώσεις εισοδήματος κ.α

 

Το επίπεδο της εμπειρίας, των γνώσεων και της παροχής υπηρεσιών είναι τόσο υψηλό, που δίνει ξεκάθαρες λύσεις στα λογιστικά - φορολογικά σας προβλήματα.
Η πολύχρονη εμπειρία μας και η εξειδικευμένη ομάδα των εσωτερικών & εξωτερικών συνεργατών μας, εγγυάται την πλήρη κάλυψη κάθε σας ανάγκης.

 

Εργατικά θέματα

ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές υπηρεσίες Κέρκυρα


Στο λογιστικό μας γραφείο που βρίσκεται στην Κέρκυρα θα βρείτε την έμπειρη ομάδα μας που είναι σε θέση να αναλάβει εργατικά θέματα. Η ομάδας μας είναι πάντα δίπλα σε κάθε επιχείρηση και επιμορφώνεται σε καθημερινή βάση για όλες τις αλλαγές στους τομείς της οικονομίας, της φορολογίας και της εργατικής νομοθεσίας, ώστε να σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

 Υπολογισμός μισθοδοσίας και έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων και μηνιαίων αναλυτικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων
 Υπολογισμός και πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών κύριων και επικουρικών ταμείων
 Αποστολή μηνιαίων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) στο σύστημα του ΙΚΑ
 Υπολογισμός και αποστολή μηνιαίων ΦΜΥ στο Taxisnet
 Διαδικασίες ένταξης και παρακολούθησης προγραμμάτων Ο.Α.Ε.Δ.
 Διαχείριση εντύπων Ο.Α.Ε.Δ. και Σ.Ε.Π.Ε. (προσλήψεων – αποχωρήσεων – συμβάσεων- αλλαγών ωραρίου κ.λ.π.) στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
 Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών σε δημόσιες υπηρεσίες (Ι.Κ.Α. και Επιθεωρήσεις Εργασίας)

Φοροτεχνικές - Συμβουλευτικές υπηρεσίες

ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Λογιστικές - Φοροτεχνικές υπηρεσίες Κέρκυρα


Στο λογιστικό μας γραφείο που βρίσκεται στην Κέρκυρα θα βρείτε την έμπειρη ομάδα μας που είναι σε θέση να αναλάβει φοροτεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η ομάδας μας είναι πάντα δίπλα σε κάθε επιχείρηση και επιμορφώνεται σε καθημερινή βάση για όλες τις αλλαγές στους τομείς της οικονομίας, της φορολογίας και της εργατικής νομοθεσίας, ώστε να σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

 

 Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων
 Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ
 Κατάρτιση και υποβολή αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων Ε9
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες για ελάφρυνση φορολογικών βαρών και στρατηγικές κάλυψης τεκμηρίων
 Έκδοση φορολογικής ενημερότητας μέσω Taxisnet και υποβολή δηλώσεων μισθώσεως ακίνητης περιουσίας στο Taxisnet
Μελέτες ΕΣΠΑ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ